TÜBA'dan "Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli"

TÜBA, Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli”ni 19 − 21 Şubat 2020 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

TÜBA'dan "Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli"
18 Şubat 2020 - 16:42

TÜBA-Enerji çalışma Grubu Türkiye'nin öncelikli konularını ele alıyor ve "Jeortermal Enerji"yi masaya yatırıyor
Çalıştay katılımcılara; ülkemizde jeotermal enerji teknolojileri alanında deneyimli akademisyenler ile kamu, özel sektör ve meslek odaları temsilcilerinin, yatırımcıların ve finansal destek sağlayan kuruluş temsilcilerinin bir araya geleceği bir platform sunuyor. Bu kapsamda ülkemizde jeotermal enerji teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin hem akademik hem de sektörel boyutta ele alınması, ülkemizdeki teknolojik altyapının ve yeni trendler konusundaki öngörülerin paylaşılması amaçlanıyor. Panel kapsamında ise; alanında yetkin katılımcılar tarafından jeotermal enerji mevzuatları, yeni stratejiler ve teknik boyutların yanı sıra, jeotermal yatırımlar ve finansal mekanizmalar ele alınacak.
Türkiye’nin enerji alanında çeşitleme ve alternatiflendirme çalışmaları kapsamında; jeotermal enerji alanındaki hedeflerini birer birer gerçekleştirme yoluna girdiğini söyleyen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye’nin 1100 MW’lik bir elektrik üretim kapasitesinin gerçekleştirildiğini ve de bölgesel ısıtma uygulamalarında gözden kaçırılmayacak bir deneyim kazandığını vurguladı.
Kaynak imkânları ve teknolojik olarak ülkenin enerji ihtiyaçlarını azaltmada önemli bir boyuta taşımak, bilimsel ve teknolojik kabiliyetleri ve çıktıları da artırmak için TÜBA Enerji Çalışma Grubu olarak konuyu öncelikli değerlendirdik, ülkemize direk katkı sağlamayı hedefleyerek yola çıktık ve “Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli”ni düzenledik. Dünyada kurulu güç kapasitesi dikkate alındığında, ilk dörde girmiş en önemli ülkelerden biri olan Türkiye’de jeotermal enerji uzun yıllardır başta evsel ısıtma ve elektrik güç üretimi olmak üzere farklı alanlarda enerji temini amacıyla kullanılıyor. 1975 yılında MTA tarafından kurulan ilk jeotermal santralden bu yana ülkemizde bu alanda yatırımlar artarak sürdü. Özellikle 2008 yılında yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile kamunun yanına özel sektörün de jeotermal arama, geliştirme ve yatırım çalışmalarının önü açıldı. Ülkemiz, jeotermal enerji kaynaklı elektrik üretiminde ve doğrudan kullanımda dünyada ilk beş ülke arasındadır. Mevcut jeotermal kaynaklarının etkin kullanımının yanında yeni kaynak alanlarının aranması ve işletime açılması, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmasında etkin rol oynuyor. Jeotermal alanların yerli yatırım ve çevre dostu işletme teknikleri ile sürdürülebilir işletimi farklı disiplinlerden konuyla ilgili kurum ve kuruluşların eşgüdümlü çalışmasıyla hayata geçirilebileceğini düşünüyorum.” dedi. Prof. Şeker ayrıca TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer ve üyelerine, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş’a, AKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız’a ve paydaşlarımız arasında yer alan Afyon Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Dr. Yusuf Ulutürk’e destek ve katkıları için teşekkür etti.
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer ise Çalıştay ve panel oturumları sonucunda jeotermal enerji alanındaki teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesinin yanı sıra mevzuatların iyileştirilmesi ve yatırımların planlanması konularındaki tavsiyelerin derlenerek ülkemizin jeotermal enerji yol haritasının oluşturulması planlandığını söyledi.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum