Tufan İPEK

Tufan İPEK


Samsun'a Dikilen Kazık!

11 Mayıs 2023 - 12:31

Bu manşeti Sheraton Hotel henüz inşa aşamasındayken yıllar önce yaptığım haberde atmıştım.
Bugün haklı olmanın gururuyla, yanılmamış olmakla bir kez daha atıyorum.
Aradan yıllar geçti.
Ve, mahkeme kararını verdi.
Geç de olsa…

İptal kararına yapılan itiraz sonucu dava Danıştay'a taşınmış ve yerel mahkemenin iptal kararı bozulmuştu. 
Samsun 2. İdare Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, mahkeme otel ile ilgili alınan imar planını ve yapı ruhsatını iptal etti.
Mahkeme; kıyı alanına yapılan binayı şehircilik ilkelerine aykırı buldu.
Aklın yolu ve kanunun yolu bir.
Er yada geç adalet tecelli eder.
Sheraton Hotelin yapımında imzası olanlar hem kendilerine hem de Samsun’a ihanet etmişlerdir.
Aslında 2. İdare Mahkemesinin verdiği bu karar inşaata izin verenlere bir tokat mahiyetinde gibidir.
Ama bunu anlayabilene.
Hatta, devletin tepesindekilerin bile bu hoteli gördüklerinde şaşırmış ve buna kim izin vermiş diye de sitemde bulunduklarını Samsun halkı çok iyi biliyor.
Ben yaptım oldu mantalitesi nedense Samsun’da kanun, nizam tanımayanlar için bundan böyle geçerli olmayacak.
Emsal olur.
Ve herkese bir ders niteliğinde olur.
Bundan sonra ne mi olacak?
Kanun ne derse o olacak tabii ki de…
Adaletin kestiği parmak acımaz!
Samsun’un siluetini bozan bir hotele kimlerin neden ve ne karşılığında izin verildiği de ayrı bir muamma.
Samsun’da vatandaşlar arasında konuşulan, kanunun verdiği karara rağmen ortak kanı; ‘hiçbir şey olmaz’ görüşü hâkim.
Bekleyip göreceğiz!
***

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, ‘Mahkeme verdiği kararda özetle; davalı idarece dava konusu imar planı değişikliğinin yapımı aşamasında kısmi yapılaşma koşullarının araştırılmadığı, 1988 yılında onaylanan imar planının tek başına kısmi yapılaşma koşullarının mevcudiyetine karine oluşturmayacağı, dava konusu taşınmazın bulunduğu alandaki turizm tesis alanı sınırının kuzeyindeki bölümünün kıyıda yer aldığı, turizm tesis alanlarının kıyıda imar planı kararı ile yapılabilecek tesisler sınıfında olmadığı, kıyının özel mülkiyete konu olmayacağı ve davaya konu parselin kıyıda kalan bölümünün davaya konu plan değişikliğinde imar uygulamasına konu edilmeyecek alan olarak belirlendiği, söz konusu taşınmazın uygulama imar planı lejantında; imar uygulamasına dâhil edilmeyecek alan olarak tanımlanmasının ve turizm tesis alanı olarak planlanmasının şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde ve bu işlem esas alınmak suretiyle dava konusu taşınmaz hakkında düzenlenen yapı ruhsatında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemlerin iptaline,' şeklinde hüküm vererek, planın ve plana dayalı ruhsatın iptaline karar vermiştir. Hukuka duyarlılıkta ve uyarlılıkta aksi yönde davranmaya ısrar eden Samsun Büyükşehir yönetimi ve meclisini bir kez daha hukuk normlarına göre karar üretmeye ve uygulama yapmaya, açık ve net olan ve iptal içeren yargı kararını aşmak adına yeni bir hukuksuz plan kararı üretmemeye, hukukun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz’ dedi.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum