TÜBA, Terörizm ve Fazlasını Tek Bir Eserde Toplandı

TÜBA, TÜBA Asli Üyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç’in yaptığı, terörizmin uluslararası boyutlarına odaklanan, terör suçlarına karşı mücadelede hukuki prosedürün ve infaz hukukunun işleyişini detaylarıyla ele alan “Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku” adlı eseri yayımladı.

TÜBA, Terörizm ve Fazlasını Tek Bir Eserde Toplandı
02 Nisan 2024 - 16:37
Terör, Türkiye'nin toprakları üzerinde uzun yıllardır varlığını sürdüren bir sorun oldu, farklı ideolojilerden etkilenen ve ülkemizdeki bazı etnik köken farklılıklarını istismar eden çeşitli terör örgütleri milli güvenliğe karşı sınırları dâhilinde ve ötesinde faaliyet gösterdi ve göstermeye de devam ediyor diyen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye’nin terörle mücadele konusunda kapsamlı bir deneyim biriktirdiğini ve stratejiler geliştirdiğin söyledi.
Terör, mücadele ve hukuk üçgeninde çözüm önerileri
Başkan Şeker şöyle devam etti; “Küresel bir sorun oluşturan terör, uluslararası toplumun terörle mücadelede iş birliği yapma ve etkili çözümler geliştirme ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu amaçla konuya hukuki bir yaklaşım getiren bu kitap, terörizmin doğasını, tarihini, nedenlerini ve sonuçlarını anlamak için derinlemesine bir analiz sunuyor. Aynı zamanda terörle mücadelede kullanılan hukuki araçları ve bu araçların insan haklarına etkilerini de ele alan, karar alıcılar için de bir başvuru kaynağı niteliğindeki eser, oldukça geniş bir perspektifte konuları irdeliyor. Terörle mücadelede hukukun etkili bir şekilde nasıl uygulanabileceği, suçluların adalete teslim edilmesi ve cezalandırılmasının gerekliliği gibi önemli konuları ele alırken, insan haklarının korunmasının ve adaletin sağlanmasının önemini vurguluyor. Yazarlar, okuyucuları terörizmin nedenlerini ve sonuçlarını anlama, hukuki prosedürleri ve infaz hukukunu anlama konusunda bilgilendirmek için titizlikle çalıştılar” dedi.
Terörle mücadelede hukukun evrensel standartlarına ve insan haklarına saygıyı nasıl sağlanabileceğini anlamak isteyen herkes için aydınlatıcı bir niteliğe sahip olduğunun da özellikle altını çizen Şeker, yazarların derin bilgi birikimi ve deneyimleriyle hazırlanan eserin, terörizmin karmaşıklığını ve hukuki boyutlarını anlamak isteyen akademisyenler, öğrenciler ve hukuk pratisyenleri için önemli bir kaynak olduğunu ifade etti. Bu kitap, terörizmin karmaşıklığına ışık tutarak, daha güvenli bir dünya inşa etmek için gereken hukuki önlemleri anlamamıza yardımcı olacak dedi.
Eserin editörü Prof. Dr. İzzet Özgenç ise; kitap sonunda, terörizm alanındaki karşılaştırmalı hukuk düzenlemelerine ilişkin bilgilerin yanı sıra; “TÜBA-Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku Sempozyumumdaki bildiriler, tartışmalar, değerlendirmeler dikkate alarak hazırladığı terörizm, terör suçları ve infaz hukuku alanında güncel sorunlara çözüm önerileri sunan Genel Değerlendirme ve Sonuç Raporuna yer verdiğini belirtti.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum