Recep ÖZYURT

Recep ÖZYURT


Terör ve Propaganda (2)…

18 Kasım 2022 - 07:46

Teröre gelince…
Türkçeye
Fransızcadaki TERREUR sözcüğünden geçen…
"Terör" sözcüğünün kökeni…
Latincedeki TERROR sözcüğüne dayanmaktadır…
Latince terror sözcüğü…
TERREO fiilinden türemiştir…
Terreo fiilinin anlamı "KORKUTUYORUM"dur…
Buradan türeyen terror ise…
"Büyük korku, dehşet, dehşet veya korku objesi"
Gibi anlamlara gelir…
Fransızca Petit Robert sözlüğünde…
"Bir toplumda bir grubun…
Halkın direnişini kırmak için…
Yarattığı ortak korku" olarak tanımlanır…
Oxford İngilizce Sözlük'te…
"Genellikle siyasal nedenlerle…
Halkın gözünü korkutmak…
Ve halkı yıldırmak için…
Dehşet öğesini kullanmak"
Olarak tanımlanır…
Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde…
‘'Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma…
Korkutma, tedhiş" olarak tanımlanır…
Literatürde terör sözcüğü…
Bazen şiddet veya siyasal şiddet kavramlarıyla…
Eş anlamlı olarak kullanılmaktadır…
Terör kelimesi hakkında…
Dünyanın birçok ülkesi…
Ve bu ülkelerde yaşayan…
Birçok uzman araştırma yapmıştır…
Yapılan araştırmalara bakıldığında…
Terör kelimesine…
Yeni anlamalar yüklenildiği…
Ve yüklenilen bu anlamlarla birlikte…
Herkes tarafından kabul gören…
Bir tanım olmadığı anlaşılmaktadır…
Ancak yapılan tanımlamalarda…
Şiddetin terör eylemlerinde…
Mihenk taşı olduğu ve…
Dikkat edilmesi gereken…
Bir husus olduğu söylenilebilir…
Türkiye'de yıllarca teröre karşılık olarak…
ANARŞİ sözcüğü kullanılmış…
Son yıllarda bu sözcük terk edilerek…
"Terör" sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır…
"Anarşi" sözcüğü Yunanca kökenlidir…
Yunanca sözcük…
"Başsız, yöneticisiz" anlamına gelir..
 Anarşi sözcüğü Oxford İngilizce Sözlük'te…
"Yetke yoksunluğundan veya…
Yetkenin ve diğer yönetim mekanizmalarının…
Tanınmamasından doğan düzensizlik durumu"…
Olarak tanımlanmıştır…
Günümüzde ise yürürlükte olan…
Terörle Mücadele Kanunu'nda…
"Anayasada belirtilen nitelikleri ve
Siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni…
Değiştirmeye yönelik…
Her türlü suç teşkil eden eylemler"…
Olarak tarif edilmiştir…
Arapça kökenli tedhiş sözcüğü de…
Zaman zaman terör anlamında kullanılır…
"Tedhiş" sözcüğü…
"Korku salma, yıldırma" anlamlarına gelir…
Terörizm…“Disasters: Terrorism” adlı kitabında…
“What is Terrorism?” başlığı altında…
Ann Weil tarafından da şu şekilde tanımlanmıştır:
“Terörizm; rastgele seçilmiş ya da…
Sembolik değeri olan kurbanların…
Şiddetin aracı olarak seçildikleri…
Bir savaş yöntemidir….
Bu araçsal kurbanların kurbanlaştırılmaları…
Mensup oldukları grup ya da sınıf içerisindeki…
Yerlerine bağlıdır….
Böylece, söz konusu grup ya da…
Sınıfa mensup olan diğer bireyler de…
Kronik bir terör korkusunun içine itilmiş olurlar”.
Not: Bu yazı dizisi kısmen alıntıdır…
Devam Edecek…
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum