TÜBA'dan "Türkiye'de İklim Değişimi ve Halk Sağlığı" Raporu

TÜBA; “Türkiye’de İklim Değişimi ve Sağlık” başlıklı Raporla, Türkiye’deki iklim değişiminin sağlık üzerindeki etkilerini mercek altına alıyor.

TÜBA'dan "Türkiye'de İklim Değişimi ve Halk Sağlığı" Raporu
27 Temmuz 2020 - 10:45

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk ile TÜBA Asosye Üyesi ve İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu editörlüğünde hazırlanan Rapor’a; TÜBA Asli Üyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, TÜBA Asosye Üyesi ve İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Deniz, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara katkıda bulundu.
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker; “Daha fazla kazanç hırsı ile insanoğlu dünyada giderek biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen bir habitat oluşturuyor.”
Hızlı sanayileşme sürecinden sonra kâr maksimizasyonu ve kazanç merkezli bakış açısının insanoğlunun tüm faaliyetlerinin tırnak içinde söylüyorum “rasyonel”, ekonomik ve ticari bir gözle değerlendirilmesi durumunu ortaya çıkardı diyen Akademi Başkanı Prof. Şeker, bu bakış açısının yaygınlaşması, doğal hayatın tahrip edilerek yapaylaşmasını, hava, toprak, su da dahil olmak üzere çevre kirliliğini beraberinde getirdiğini ifade etti.
Daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir kaynak yönetimi için tüm paydaşların ve ülkelerin hep birlikte çalışması gerektiğini söyledi ve “Türkiye’nin yürütmüş olduğu “Sıfır Atık” projesi ve benzer girişimlerin tüm dünyada yayılarak artması ve ülkelerin iş birliği ile sürdürülmesi bu konudaki mücadelenin etkisini arttıracaktır. İklim değişikliği, çevre sorunları ve sağlık alanlarının birbirleriyle bağlantılı olduğu bilinci ile altını çizmek gerekir ki insanoğlu için hayati öneme sahip bu tür çalışmaların gayesi gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Sadece bir dünyamız var” dedi.
AASSA TÜBA Temsilcisi Prof. Dr. İsmail Koyuncu “Dünya bilim akademileri “iklim değişikliği” üzerine çalışıyor.”
İklim değişimi sonucunda ortaya çıkabilecek durumların, 21. yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunların başında geldiğini vurgulayan Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (AASSA) TÜBA Temsilcisi Prof. Koyuncu konu hakkında şu şekilde konuştu: “Sıcaklık, yağış, hava ve toprak nemi gibi iklim ve iklim ile ilişkili değişkenlerde bölgesel ve küresel değişimler bekleniyor. İklim değişimi, hâlihazırda insan sağlığı ve sağlık sistemlerini de etkilemeye ve iklim duyarlı sağlık çıktılarının yükünü artırmaya başladı. Bu durum özellikle son yıllarda uluslararası gündemde ilk sıralarda yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü, 2008 Dünya Sağlık Günü temasını küresel ısınma ve iklim değişiminin sağlık üzerine etkileri ve bu konuda duyarlılık oluşturmak olarak belirledi. Ayrıca, iklim değişimi ve sağlık konusunda gelinen noktanın özetlendiği küresel boyutta bir detaylı çalışma yapılması gereği ortaya çıktı. Bu maksatla, Alman Ulusal Bilimler Akademisi, Leopoldina ve Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri Küresel Ağı InterAcademy Partnership (IAP) “İklim Değişikliği ve Halk Sağlığı” konusunda yeni bir proje başlattı ve bu proje kapsamında, Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika için dört bölgesel rapor hazırlanmasını planladı. Avrupa için bölgesel rapor tamamlandı.”
“İklim değişiminin sağlık üzerindeki etkilerinin Türkiye’de en az seviyede hissedilmesi bekleniyor.”
AASSA da bu konuda bir çalışma başlattığı ve iklim değişimi ve sağlık konusunda Kasım 2019’da bir komisyon kurduğu komisyonda Türkiye’den bu komisyona üye olarak seçildiği bilgisini veren Prof. Dr. İsmail Koyuncu “Türkiye’de İklim Değişimi ve Halk Sağlığı Raporu, bu komisyonun Asya Bölgesindeki ülkelerde iklim değişiminin sağlık etkilerini ele almak üzere hazırlayacağı rapora katkı sağlamak üzere, Türkiye’deki iklim değişiminin sağlık etkilerini ele almak için konunun uzmanı akademisyenler tarafından hazırlanmıştır. Rapor kapsamında, birinci bölümde giriş bilgileri, ikinci bölümde Türkiye ölçeğinde iklim değişiminin mevcut durumu, ileriye yönelik projeksiyonlar ve sağlıkta mevcut durum ve sağlık altyapısı, üçüncü bölümde iklim değişiminin sağlık etkileri, dördüncü bölümde iklim değişimi ve sağlık üzerinde yapılmış uyum ve etki azaltma çalışmaları ve beşinci bölümde sonuç ve öneriler sunuldu. Karar vericilere rehber niteliği taşıyan çok kapsamlı bir rapor oldu. Raporun İngilizceye tercümesi de yine Türkçesiyle eş zamanlı olarak dünya bilim akademileriyle paylaşıldı” dedi.
Prof. Koyuncu ayrıca Türkiye’nin iklim değişimine uyum sürecinde son 15 yılda çok ciddi çalışmalar yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın iklim değişikliğinin sağlığa etkilerine ilişkin ulusal bir eylem planı hazırladığını ve bu eylem planı doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizdi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Kovid-19 sürecinde de görüldüğü gibi Türkiye’nin sağlık altyapısı birçok gelişmiş ülkenin sağlık altyapısından çok daha iyi seviyede ve giderek geliştiriliyor. Güçlü sağlık altyapısı ile afet ve salgın durumlarına etkin ve hızlı aksiyon alabilen yetişmiş insan kapasitesi dolayısıyla, iklim değişiminin sağlık üzerindeki etkilerinin Türkiye’de en az seviyede hissedilmesi bekleniyor.”
Raporun tamamına ulaşmak için: http://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar/raporlar

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum