TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu Kitaplaştırıldı

TÜBA, ilk olarak 17 Nisan 2020 tarihinde hazırlayarak açık kaynak olarak sunduğu ve 4 Haziran 2020 itibarıyla son verilerle güncellenerek 240 sayfayı bulan "COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu"nun 6.0 versiyonunu yayımladı.

TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu Kitaplaştırıldı
11 Haziran 2020 - 18:07

Rapor; yazılı ve görsel medyada bilgi kirliliğinin yoğun olduğu COVID-19 küresel salgın sürecinde kamuoyunu sağlıklı bilgiye ulaştırmak adına TÜBA Üyelerinin yanı sıra, Akademi’nin Kanser, Gıda ve Beslenme ile Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu, TÜBA Genç Akademi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin de bulunduğu uzman bilim insanları tarafından, ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığındaki açık kaynaklardan yararlanılarak hazırlandı.
Türkiye’nin ve dünyanın eş zamanlı olarak yaşadığı süreç yönetimine ve yürütülen bilimsel çalışmalara yer verilen raporda; ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ile Türkiye’yi başarılı sonuçlara ulaştıran tedavideki alternatif yöntemler de paylaşıldı. Diğer yandan ulusal ve uluslararası düzeyde sağlıklı bilimsel haber kaynakları listelendi, post pandemik süreç hakkında bilgilendirici ve normalleşmeye yönelik önerilere de yer verildi. Raporda ayrıca; 22 alan uzmanı bilim insanının görüşleriyle Türkiye’nin pandemi döneminde ulaştığı ulusal başarısının dayandığı temellerin neler olduğu konusunda da açıklayıcı veriler sunuldu.
Raporun ilk bölümü̈; “Terminoloji, Tanımlar, Tarihçe ve Türkiye'de Mevcut Durum” başlığını içerirken Türkiye’de Covid-19 Salgınının Durumu ve Türkiye’nin Mevcut Sağlık Altyapısı hakkında bilgi aktarıldı. Covid-19 ile ilgili salgın süreç yönetiminin bulunduğu ikinci bölümde Pandemi Süreç Yönetimi, Bilim Disiplinleri Etkileşimi ve Bilişim Teknolojileri ele alındı. Üçüncü bölümde, “Pandeminin Diğer Bilim Disiplinleriyle Etkileşimi” üzerinde duruldu. Dördüncü bölümde; “Salgının Ekonomik ve Toplumsal Etkileri”ne, tarihteki benzer salgınlara da değinilerek bir gelecek projeksiyonu ortaya koyuldu. Beşinci bölümde; “Dünya Bilim Akademilerinin COVID-19 Raporlamaları”nın yanı sıra TÜBA üyelerinin yürütmekte olduğu bazı “COVID-19 Araştırma ve Projeleri”ne yer verildi. Raporun son kısmında Türkiye’de ve dünyada hangi kanallardan veriye ulaşılabileceği hakkında zengin ve detaylı bir kaynakça da yer aldı.
Raporun baskısının, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması için ise çalışmalar devam ediyor.
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum